Monohromatski multifunkcionalni uređaji

Konica Minolta bizhub 4050i

Monohromatski(crno/beli) A4 multifunkcionalni uređaj visokih performansi i malih dimenzija

Konica Minolta bizhub 4020i

Monohromatski(crno/beli) A4 multifunkcionalni uređaj visokih performansi i malih dimenzija

Konica Minolta bizhub 225i

Monohromatski (crno-beli) A3 multifunkcionalni uređaj, kompaktan, sa karakteristikama više klase uređaja

Konica Minolta bizhub 227

Monohromatski (crno-beli) A3 multifunkcionalni uređaj, sa naprednim mogućnostima upravljanja dokumentima

Konica Minolta bizhub 287

Monohromatski (crno-beli) A3 multifunkcionalni uređaj, sa naprednim mogućnostima upravljanja dokumentima

Konica Minolta bizhub 300i

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije.

Konica Minolta bizhub 360i

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije.

Konica Minolta bizhub 450i

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije.

Konica Minolta bizhub 550i

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije.

Konica Minolta bizhub 758

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaj visokih performansi

Konica Minolta bizhub PRO 958

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaje visokih performansi

Kolor multifunkcionalni uređaji

Konica Minolta bizhub C3110

Kolor A4 multifunkcionalni uređaj visokih performansi i malih dimenzija

Konica Minolta bizhub C227

Kolor A3 multifunkcionalni uređaj sa napredim mogućnostima upravljanja dokumentima

Konica Minolta bizhub C287

Kolor A3 multifunkcionalni uređaj sa naprednim mogućnostima upravljanja dokumentima

Konica Minolta bizhub C258

Kolor SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije .

Konica Minolta bizhub C308

Kolor SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije .

Konica Minolta bizhub C368

Kolor SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije .

Konica Minolta bizhub C458

Kolor SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije .

Konica Minolta bizhub C558

Kolor SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije .

Konica Minolta bizhub C658

Kolor SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije .