Konica Minolta

 Japanski proizvođač fotokopir aparata,  laserskih štampača, medicinskih grafičkih uređaja, optičkih uređaja i senzorske opreme, a ranije fotografske opreme i kamera. Nastao je sa udruživanjem firme Konica i Minolta
Multifunkcionalni uređaji Konica Minolta su razvijeni i napravljeni za moderna radna okruženja u pogledu povezivosti sa različitim platformama, operativnim sistemima, u pogledu sigurnosti i poverljivosti podataka pri skeniranju i štampanju, kao i transparentnost korišćenja i upotrebe za lakšu kontrolu troškova i implementaciju optimizacije štampe. 
 

Monohromatski multifunkcionalni uređaji

Konica Minolta bizhub 4020i

Monohromatski(crno/beli) A4 multifunkcionalni uređaj visokih performansi i malih dimenzija

Konica Minolta bizhub 4050i

Monohromatski(crno/beli) A4 multifunkcionalni uređaj visokih performansi i malih dimenzija

Konica Minolta bizhub 225i

Monohromatski (crno-beli) A3 multifunkcionalni uređaj, kompaktan, sa karakteristikama više klase uređaja

Konica Minolta bizhub 227

Monohromatski (crno-beli) A3 multifunkcionalni uređaj, sa naprednim mogućnostima upravljanja dokumentima

Konica Minolta bizhub 287

Monohromatski (crno-beli) A3 multifunkcionalni uređaj, sa naprednim mogućnostima upravljanja dokumentima

Konica Minolta bizhub 300i

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije.

Konica Minolta bizhub 360i

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije.

Konica Minolta bizhub 450i

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije.

Konica Minolta bizhub 550i

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije.

Konica Minolta bizhub 758

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaj visokih performansi

Konica Minolta bizhub PRO 958

Monohromatski (crno-beli) SRA3 multifunkcionalni uređaje visokih performansi

Kolor multifunkcionalni uređaji

Konica Minolta bizhub C3320i

Kolor A4 multifunkcionalni uređaj visokih performansi i malih dimenzija

Konica Minolta bizhub C4050i

Kolor A4 multifunkcionalni uređaj visokih performansi i malih dimenzija

Konica Minolta bizhub C227

Kolor A3 multifunkcionalni uređaj sa napredim mogućnostima upravljanja dokumentima

Konica Minolta bizhub C257i

Kolor A3 multifunkcionalni uređaj nove generacije .

Konica Minolta bizhub C250i

Kolor SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije .

Konica Minolta bizhub C300i

Kolor SRA3 multifunkcionalni uređaj nove generacije .