Produžena Garancija

,

Produžena Garancija – PG je usluga dostupna korisnicima koji se odluče za kupovinu novog uređaja. Ova usluga produžava garanciju na kupljeni uređaj  posle vremena trajanja proizvođačke garancije  na još 12, 24 ili 36 meseci.

Kombinovanjem ove usluge sa SM ili SMT uslugom vi ste u potpunosti osigurali besprekorno funkcionisanje vašeg uređaja, bez dodatnih i neplaniranih troškova.