Produžena Garancija

,

Produžena Garancija – PG je usluga dostupna korisnicima koji se odluče za kupovinu novog uređaja. Ova usluga produžava garanciju na kupljeni uređaj  posle vremena trajanja proizvođačke garancije  na još 12, 24 ili 36 meseci.