Servisiranje Materijal Toner

Servisiranje Materijal Toner – SMT je usluga koja je dostupna korisnicima koji se odluče za kupovinu novog uređaja.

Pri kupovini uređaja sa ovom uslugom ostvaruje se najveći popust, a usluga se naplaćuje mesečno, po broju urađenih otisaka.

SMT je usluga koja korisnika oslobađa svih troškova vezanih za nesmetano funkcionisanje predmetnog uređaja kao što su :

  • troškovi vezani za za rad (redovno održavanje, popravke, ugadnja delova, dolazak na lokaciju),
  • troškovi vezani za zamenu svih delova i popravku ili zamenu svih elektronskih ili mehaničkih elemenata i sklopova 
  • troškovi tonera.