Servisiranje po pozivu

 

SERVISIRANJE PO POZIVU je usluga redovnog održavanja ili popravke kopira, štampača, multifunkcionalnih uređaja i plotera, isporuke i zamene rezervnih delova i potrošnog materijala. Usluga se naplaćuje po cenovniku a garantni rok na izvršene usluge i zamenjene delove je usklađen sa deklaracijom proizvođača.