Servisiranje

 

SERVISIRANJE PO POZIVU je usluga redovnog održavanja ili popravke kopira, štampača, multifunkcionalnih uređaja i plotera, isporuke i zamene rezervnih delova i potrošnog materijala. Usluga se naplaćuje po cenovniku a garantni rok na izvršene usluge i zamenjene delove je usklađen sa deklaracijom proizvođača.

Servis Biro print sistemi za štampače i multifunkcionalne uređaje obuhvata širok spektar usluga koje su namenjene održavanju i popravci ovih uređaja.

Servis Biro print sistema obuhvata sledeće aspekte ove usluge:

 1. Održavanje: Servis će pružiti redovno održavanje štampača i multifunkcionalnih uređaja kako bi se osigurala njihova optimalna performansa. To  uključuje čišćenje unutrašnjosti uređaja, zamenu potrošnih delova poput bubnjeva, grejača i slično, kao i podešavanje različitih postavki kako bi se obezbedila visoka kvaliteta štampe.

 2. Popravka: Ako vaš štampač ili multifunkcionalni uređaj doživi kvar, servis će pružiti popravku. To uključuje dijagnostiku problema, zamenu oštećenih delova, podešavanje mehanizama ili rešavanje problema sa softverom. Cilj je vratiti uređaj u funkcionalno stanje što je brže moguće.

 3. Nadogradnja i optimizacija: Servis pruža usluge nadogradnje ili optimizacije štampača i multifunkcionalnih uređaja. To može obuhvatati instalaciju novih drajvera, ažuriranje softvera, dodavanje dodatnih funkcija ili poboljšanje performansi uređaja.

 4. Savetovanje i podrška korisnicima: Servis pruža korisne savete o održavanju uređaja, pravilnoj upotrebi, kao i rešavanju uobičajenih problema. Takođe, pružamo tehničku podršku korisnicima putem telefona, e-pošte ili lično.

 5. Prodaja rezervnih delova i potrošnog materijala: Servis vrši prodaju originalnih rezervnih delova i potrošnog materijala za štampače i multifunkcionalne uređaje. To može uključivati kertridže, tonere, papir i ostale potrebne materijale.

Podrška

 

Služba tehničke podrške servisa za štampače ima važnu ulogu u pružanju pomoći korisnicima štampača u rešavanju tehničkih problema i podršci tokom korišćenja štampača. Njihova glavna uloga je da pruže stručno znanje, savete i rešenja korisnicima kako bi im pomogli da otklone probleme sa štampačem i poboljšaju njegovo funkcionisanje.

Uloga tehničke podrške servisa štampača obično uključuje pružanje tehničke podrške i rešavanje problema u vezi sa štampačima. Ovo može uključivati:

 1. Dijagnostikovanje i rešavanje problema sa štampačem: Tehnička podrška može pomoći korisnicima da dijagnostikuju i reše probleme sa štampačem, kao što su problemi sa štampanjem, kopiranjem ili skeniranjem, problemi sa vezom, greške na ekranu i slično.
 2. Konfigurisanje i podešavanje štampača: Usluga tehničke podrške može pomoći korisnicima da konfigurišu i podese štampač u skladu sa svojim potrebama, kao što su podešavanje mrežnih podešavanja, promena postavki štampanja ili skeniranja, podešavanje bezbednosnih postavki i slično.
 3. Ažuriranja softvera i firmvera: tehnička podrška može pružiti informacije o dostupnim ažuriranjima softvera ili firmvera za štampač i pomoći korisnicima da ih instaliraju kako bi poboljšali funkcionalnost i stabilnost uređaja.
 4. Davanje uputstava i saveta korisnicima: Služba tehničke podrške može da pruži uputstva i savete korisnicima o pravilnom korišćenju štampača, održavanju, rukovanju papirom, zameni potrošnog materijala i slično.
 5. Komunikacija sa klijentima i dokumentovanje problema: Tehnička podrška komunicira sa klijentima kako bi razumela njihove probleme i pružila odgovarajuću podršku. Takođe dokumentuje probleme, rešenja i komunikaciju sa korisnicima kako bi se obezbedila evidencija i praćenje za buduću upotrebu.
 6. Koordinacija sa drugim timovima: Tehnička podrška može da radi sa drugim internim timovima, kao što su timovi za nabavku delova, timovi tehničke podrške proizvođača ili drugi timovi unutar organizacije, kako bi se obezbedila sveobuhvatna podrška korisnicima.
 7. Pružanje zadovoljstva kupaca: Služba tehničke podrške nastoji da pruži kvalitetnu uslugu i reši probleme kupaca na zadovoljavajući način, u cilju postizanja visokog zadovoljstva korisnika i očuvanja reputacije servisa štampača.

Ukratko, uloga službe za tehničku podršku štampača uključuje pružanje tehničke podrške, dijagnostikovanje i rešavanje problema u vezi sa štampačima, konfigurisanje i podešavanje uređaja, ažuriranje softvera i firmvera, pružanje uputstava i saveta korisnicima, komunikaciju sa korisnicima i dokumentovanje problema.