servisiranje štampača

Produžena Garancija

Produžena Garancija – PG je usluga dostupna korisnicima koji se odluče za kupovinu novog uređaja. Ova usluga produžava garanciju na kupljeni uređaj  posle vremena trajanja…

Servisiranje Materijal  Toner

Servisiranje Materijal Toner Servisiranje Materijal Toner – SMT je usluga koja je dostupna korisnicima koji se odluče za kupovinu novog uređaja. Pri kupovini uređaja sa ovom uslugom ostvaruje…

Servisiranje i Materijal

Servisiranje i Materijal Servisiranje i Materijal  –  SM je usluga dostupna svim korisnicima koji se odluče za kupovinu novog uređaja. Pri kupovini uređaja sa ovom uslugom ostvaruje se značajan popust,…

Servisiranje po pozivu

Servisiranje po pozivu   SERVISIRANJE PO POZIVU je usluga redovnog održavanja ili popravke kopira, štampača, multifunkcionalnih uređaja i plotera, isporuke i zamene rezervnih delova i potrošnog…