Usluge

Servisiranje po pozivu

Servisiranje po pozivu   SERVISIRANJE PO POZIVU je usluga redovnog održavanja ili popravke kopira, štampača, multifunkcionalnih uređaja i plotera, isporuke i zamene rezervnih delova i potrošnog…